Thursday, 2 February 2012

Tayyamum

Pengertian Tayyamum

Menyapu debu tanah yang suci kemuka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu

Niat Tayyamum

Maksudnya: "sahaja aku bertayyamum untuk mengharuskan solat kerana Allah"

Perkara yang membatalkan Tayyamum

  1. Murtad
  2. Luput waktu sembahyang
  3. Sembuh daripada penyakit
  4. Ada air sebelum solat
  5. melakukan perkara yang membatalkan solat
Hikmah Tayyamum
  1. Kemudahan kepada umat islam yang uzur
  2. membuktikan agama islam itu mudah dan mampu dilaksanakan
  3. Pentingnya ibadah solat

No comments:

Post a Comment