Thursday, 2 February 2012

Nama-nama hari kiamat

Nama-nama hari kiamat:


  1. Hari Akhir dunia 
  •  Berlaku kehancuran segala isi alam, semua yang hidup akan mati
    2.   Hari kebangkitan
  • Allah menghidupkan semula mereka yang telah mati
    3.  Hari pembalasan
  • Hari yang akan diberikan balasan segala amalan seseorang
   4.  Hari Perhimpunan
  • Hari yang akan menghimpunkan semua manusia dipadang mahsyar
   5. Hari Perhitungan
  • Setiap amalan dan perbuatan manusia akan dihitung sebelum ditempatkan samada dalam syurga atau neraka

No comments:

Post a Comment