Thursday, 2 February 2012

Beriman kepada hari Kiamat

Pengertian

Kebangkitan semula semua makhlik diakhirat selepas kehancuran alam dunia. Segala yang mati akan dihidupkan semula dan dihimpunkan dipadang mahsyar untuk dihisab amalan mereka sebelum ditempatkan samada di syurga atau neraka

Dalil Kiamat: rujuk surah Al-kiamah :6-12

Golongan manusia pada hari kiamat:


  1. Orang yang beriman
  • mereka dalam keadaan yang baik, tenang, gembira lagi selamat serta tidak berasa bimbang menghadapi hari kiamat
    2. Orang yang kafir dan fasik
  • Sentiasa dalam keadaan resah gelisah dan menghadapi berbagai penderitaan serta kesengsaraan

No comments:

Post a Comment